Görme Engelliler

Öğrenme Şenlikleri Bilgi Formu

Öğrenme Şenlikleri kapsamında yapılması planlanan etkinliklerin seçimi konusunda şenliklerin düzenleneceği illerdeki vatandaşların isteklerini belirlemek üzere http://hbopaydas.meb.gov.tr internet sitesinde bir anket sunulduğu Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ekteki yazılarında belirtilmektedir.

Bu bağlamda, http://hbopaydas.meb.gov.tr internet sitesinde “Öğrenme şenlikleri Bilgi Formu” başlığı ile yer alan söz konusu anketin İlçeniz tüm kademedeki okulların ve eğitim kurumlarının personeli ile öğrenciler ve veliler tarafından 29/03/2013 tarihine kadar doldurulmasının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.